• Elementary Art Curriculum
   
   K-2      Guide
   
   3-5       Guide 
   
   
  Elementary Music Curriculum 
   
  K-2       Guide 
   
  3-5         Guide 
   
   
  Elementary Chorus   Guide
   
  Gr. 4 Beginning Strings   Guide 
   
  Gr. 5 Strings   Guide 
   
  Gr. 5 Beginning Band   Guide